Какво е open-banking?

Какво е open-banking?

Клауд Тек ООД, която предлага бизнес платформата NulaBG, е агент на лицензиран доставчик на финансови услуги. Това ни позволява бързо и сигурно да свързваме банковите сметки на нашите клиенти.

Какво представлява свързването на банкова сметка?

Ако вашият бизнес използва българска банкова сметка, вие можете да заявите желание да свържете тази сметка към вашия бизнес профил в NulaBG. Съгласието за това се инициира в нашия сайт, след което се потвърждава чрез онлайн банкирането на банката, която оперира вашата сметка.

Какви услуги изискват съгласие от страна на клиента?

Има две услуги, за които можете да дадете съгласие при свързване на банкова сметка.

Първата услуга е 'следене на движение по сметка', което означава, че сте съгласни вашата банка да подава информация за сметката в реално време към вашия бизнес профил в NulaBG. По този начин вие ще можете да наблюдавате банковата сметка директно от нашия сайт.

Втората услуга е 'иницииране на плащане', което означава, че давате съгласие NulaBG да генерира и инициира платежни нареждания, които се одобряват и завършват от интернет банкирането на банката, която оперира вашата сметка.

Каква е ползата от услугата 'следене на движение по сметка'?

Когато банката започне да подава движението по вашата сметка в реално време към вашия онлайн профил, NulaBG започва да следи всички покупки и продажби, които сте генерирали и да насреща плащания с фактури и други документи. По този начин вие следите в реално време какво се случва с вашите клиенти, вземания и задължения.

Допълнително, всички трансакции се разнасят автоматично по правилните счетоводни сметки, които ние предварително сме заложили във всеки профил.

Каква е ползата от услугата 'иницииране на плащане'?

Тъй като NulaBG изчислява автоматично различните видове данъци и здравноосигурителни вноски на задължените лица, клиентите на NulaBG могат да инициират тези плащания директно от NulaBG, след което ще бъдат пренасочени към сайта на онлайн банкирането си, за да потвърдят вече заредените платежни нареждания. По този начин клиентите ни могат да превеждат заплати, задължения към контрагенти или бюджета.

Кой има достъп до банковите сметки в NulaBG?

Достъп и контрол до банковите сметки имат само лицата, които имат право да оперират с тези сметки онлайн. Това са титулярите на банковите сметки и хората упълномощени от тях. Казано по друг начин, ако нямате достъп до онлайн банкирането на сметка, не може да я свържите към NulaBG.

Къде и как се съхранява информацията от банковите сметки?

Цялата информация свързана с вашия бизнес профил се съхранява сигурно на нашите сървъри, разположени на територията на Европейския съюз. Следваме всички добри практики за сигурност, съхранение и криптиране на информация в движение. Допълнително предлагаме опция за автентикация с биометрия, ако вашето устройство поддържа това.

Изпробвайте nula.bg безплатно за 30 дни и вижте ползите от open-banking за вашия бизнес!

About the author


Martin Mateev
Martin Mateev

Martin is passionate about technology and innovation. He believes Bulgaria deserves an easy and secure business cloud that automates banking, accounting and tax needs for freelancers, NGOs and small businesses.