Какво е QR фактура?

Какво е QR фактура?

Това е документ с QR код, който позволява иницииране на плащане, като двуизмерният QR код съдържа необходимите данни, за да може наредителят да инициира SEPA кредитен превод (SCT).

Процесът започва с това, че получателят отпечатва 2D QR кода, например, върху фактурата, която трябва да бъде изпратена. При получаване на фактурата платецът сканира 2D кода със смартфон, компютър или скенер (вкъщи или в офис на банков клон) и по този начин платецът се насочва към приложението си за онлайн банкиране, където данните за плащане са предварително попълнени автоматично. След това платецът просто потвърждава транзакцията, за да завърши процеса на плащане.

ПРЕДИМСТВА

 • Фактуриране в BGN и EUR
 • Един QR код за всички видове плащане и справка
 • Данните са дигитализирани за по-ефективна обработка и наблюдение на плащанията
 • По-добро качество на данните благодарение на по-голямо количество по-прецизна информация в стандартизирана форма
 • Референции за плащане автоматизирани от край до край, от инициираща страна до получател

ЗА ПОЛУЧАТЕЛИ НА ФАКТУРИ

 • По-лесна обработка на фактури
 • Цялата информация за плащане е вградена в QR код в цифров вид
 • По-малко грешки при четене
 • По-малко ръчна работа, спестяване на време и пари
 • Поддържа дигитални плащания и плащания по пощата

ЗА ИЗДАТЕЛИТЕ НА ФАКТУРИ

 • Опростено съгласуване на плащанията, по-малко ръчна работа
 • Цялата информация за плащане се прехвърля по електронен път
 • Отпечатано върху бяла хартия

About the author


Martin Mateev
Martin Mateev

Martin is passionate about technology and innovation. He believes Bulgaria deserves an easy and secure business cloud that automates banking, accounting and tax needs for freelancers, NGOs and small businesses.