Бизнес План

Бизнес План

Бизнес План

NulaBG предлага бизнес абонамент за малките и средни предприятия с цел автоматизация на често срещани бизнес процеси. Ето какво включва нашият бизнес план.

Електронни фактури свързани с банкова сметка.

Когато клиентът свърже своята банкова сметка в онлайн профила си, NulaBG автоматично насреща движението по банковата сметка с фактурите за продажби и покупки. По този начин клиентът следи в реално време финансовите потоци на своя бизнес, без да се налага да достъпва интернет банкирането на банката си.

Управление на неограничен брой банкови сметки

Към всеки бизнес профил в NulaBG могат да бъдат свързани неограничен брой банкови сметки. Счетоводителите обичат този модул: край на папките с имена и пароли на клиенти за интернет банкиране към различни банки. Всички банкови сметки на клиентите са вече на един клик разстояние.

Стандартен сметкоплан и финансови отчети

Всеки бизнес профил започва със стандартен сметкоплан, който може да бъде актуализиран спрямо бизнес нуждите на предприятието. NulaBG изготвя всички необходими финансови отчети като данъчни декларации, баланс, отчет за приходи и разходи и други. Поканете своя счетоводител днес, за да се убеди в ползите на онлайн счетоводния софтуер.

Управление на персонал

NulaBG дава възможност за бързо и лесно управление на неорганичен брой персонал, преводи на заплати, преводи на социални и здраво-осигурителни задължения и др. Сайтът генерира стандартните месечни декларации като 1) Данни за осигурено лице (Декларация обр.1) и 2)Данни за дължими вноски и данък по чл.42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (Декларация обр.6)

Разплащания към бюджета, персонал и контрагенти

Ако сте свързали своята банкова сметка, NulaBG изготвя автоматично платежни нареждания за всички задължения към бюджета, заплати към персонала и предстоящи плащания към доставчици. Плащанията се инициират от NulaBG и се завършват чрез онлайн банкирането на клиента, сигурно и удобно.

Работа в екип

NulaBG предлага възможност за дистанционна работа в екип, като всеки бизнес профил поддържа неограничен брой администратори, счетоводители и служители. Всеки потребител има предварително определена роля, която предоставя сигурен достъп до необходимите ресурси в бизнес профила на предприятието.

About the author


Martin Mateev
Martin Mateev

Martin is passionate about technology and innovation. He believes Bulgaria deserves an easy and secure business cloud that automates banking, accounting and tax needs for freelancers, NGOs and small businesses.